Masterclass Water bij Nspyre

Op dit moment volgen twaalf Nspyre specialisten de Masterclass Water. Leren en inspireren rondom waterprojecten.

Doel van de Masterclass is om kennis uit te wisselen en professionals details bij te brengen m.b.t.  verschillende waterprojecten; drinkwater, afvalwater en peilbeheer. Naast het verdiepen van persoonlijke competenties wordt ook het inzicht vergroot in de processen en technieken binnen de waterbranche.

De Masterclass bestaat uit 8 avonden domeinkennis (1x algemeen, 2x drinkwater, 2x peilbeheer, 1x afvalwater, 1x aanbesteding processen, 1x afsluitende toets). Daarnaast komt systeemkennis van ABB, Siemens en Schneider systemen aan bod. Tenslotte zijn er nog twee avonden die meer ingaan op projectmatige en ontwerp aspecten in de water branche.

De deelnemersgroep van twaalf personen bestaat uit een gemêleerd gezelschap van jr. software engineer t/m sr. business consultant. Het verschil met een cursus is dat deze Masterclass interactieve opdrachten bevat die door specialisten van Nspyre worden verzorgd. Daarnaast staat de inhoud van een avond maar ten dele vast en wordt eigen inbreng gestimuleerd. Het is aan de deelnemers om aan te geven of er op bepaalde onderwerpen dieper wordt ingegaan. De Masterclass wordt in het eerste kwartaal van 2012 afgerond en zal gezien de belangstelling waarschijnlijk een vervolg krijgen.

Meer informatie over de Masterclass of de waterbranche? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@nspyre.nl o.v.v. water.