Mobiliteitsperspectief op water

De integrale besturing, bediening en bewaking van bruggen en sluizen... Hoe Model Based Systems Engineering helpt.

Met een vloot van ca. 6500 schepen en een laadvermogen van 7,4 miljoen ton heeft de binnenvaart een belangrijke plaats binnen de transportsector. Net als op de gewone wegen speelt op de vaarwegen een vraag naar extra mobiliteit. Want vlot vervoer over water is van groot belang voor het rendement. Een doordachte aanpak en inzet van IT voor bruggen en sluizen is daarbij onmisbaar.

Bruggen en sluizen als één systeem
Waar vroeger brug- en sluiswachters ter plekke een oogje in het zeil hielden, worden bruggen en sluizen tegenwoordig veelal op afstand bediend via een centrale post. Om de maximale doorstroming te bereiken is er nu de sterke wens om bruggen en sluizen op afstand én in samenhang te besturen. Dat klinkt eenvoudig, maar om de moderne waterbouwkundige objecten te kunnen besturen, bedienen en bewaken zijn zeer complexe technische installaties nodig. Een dergelijke installatie moet niet alleen voordelen bieden op het gebied van (operationele) kosten en onderhoud,  maar ook de veiligheid -en duurzaamheideisen borgen.

Om zowel de besparing als de betere doorstroming te realiseren moeten meerdere waterbouwkundige objecten in samenhang bekeken en ontworpen worden: als één systeem. Model Based Systems Engineering is hiervoor een beproefde methodiek. In een infosheet (klik hier) vertellen we meer over deze aanpak die Nspyre reeds succesvol heeft toegepast bij ondermeer verkeerscentrales en rijkstunnels.

Meer informatie over Model Based Systems Engineering voor infrastructurele objecten? Stuur een e-mail naar info@nspyre.nl of neem contact op met Pim Willemsen, T. 088 - 8275 000.